Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών

πολιτική ακύρωσης/επιστροφών

Το multishop.gr προσφέρει εγγύηση 2 ετών για το σύνολο των προϊόντων του, μέσω των επίσημων αντιπροσώπων του εκάστοτε κατασκευαστή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις προϊόντων που καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή τους.


Διαδικασίες DOA εφαρμόζονται ανάλογα με την αντίστοιχη διαδικασία του κάθε προμηθευτή-κατασκευαστή. Αντικατάσταση συσκευής  γίνεται μόνο σε περίπτωση έγκρισης από τον προμηθευτή-κατασκευαστή. Αυτός ορίζει την αποδεκτή χρονική διάρκεια και τις καλυπτόμενες βλάβες. Το multishop.gr δεν αναλαμβάνει διαδικασία αντικατάστασης, αν αυτή πρώτα δεν εγκριθεί από τον προμηθευτή-κατασκευαστή.

Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης της εγγύησης της συσκευής σας, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο κατασκευαστής, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή ή να μας αποστείλετε την συσκευή στην διεύθυνση:

multishop.gr
21 Ιουνίου 115-117
Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ:

Το κόστος της αποστολής βαραίνει τον αποστολέα ενώ η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με δική μας χρέωση.

Σημαντικές σημειώσεις:

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης.

·         Η εγγύηση καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή κατασκευή ή αστοχία υλικού. Δεν καλύπτονται βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή χρήση μη σύμφωνη από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί βλάβη στα πλαίσια της εγγύησης αν το προϊόν έχει εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης. Σε κάθε περίπτωση το multishop.gr είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί την γνωμάτευση του κατασκευαστή και να την μεταφέρει στον πελάτη.

·         Η επιδιόρθωση ή προσπάθεια επιδιόρθωσης προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, αυτόματα καταργεί την κάλυψη της εγγύησης του κατασκευαστή.

 Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της αγοράς του, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Για την υπαναχώρηση θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς της και αυτό να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Το κόστος επιστροφής βαρύνει τον πελάτη.